APS Berekening

  • Ses vakke word in berekening gebring.
  • Indien meer as ses vakke, vul die beste 3 keusevakke in.
  • Lewensoriëntering (LO) word nie gebruik nie.
  • Vir NWU-PUK kampus toelating moet vlak 4, 50-59% in taal van leer en onderrig op Huistaal-of Eerste Addisionele Taalvlak.
  • Die bepaling van universiteitstoelating en berekening van die APS telling word slegs gedoen op grond van die vakke en punte verskaf.
Maak seker van spesifieke fakulteitsvereistes en vereistes soos bepaal deur die Nasionale Onderwysdepartement.

Sleutel jou vakke en die werklike persentasie in en klik op stuur.
 


Skool Vakke
Persentasie(%)

Terug