Ditjeho

Ditefello tsa thuto:


Ditefello tse lekanyeditsweng 2013*
 

- Bachelor of Arts (BA) ± 30 000

- Bachelor in Social Work (BSW) ± 30 000

- Bachelor of Commerce (BCom) ± 30 000

- Diploma ins Sport (DS) ± 20 000

- Bachelor of Sciences ± 35 000

- Bachelor of Education (BEd) ± 25 000

- Advanced Certificate in Education (ACE) from 9 200 - 14 000

Ditefello tsa bodulo:


Ditefello tse lekanyeditsweng 2013*
 

 • Vergelegen (banna, diphaposi tsa motho a le mong) - R13 355
 • Jasmyn (basadi, diphaposi tsa motho a le mong le ba fetang bonngwe) - R13 355
 • Faranani (bodulo ba banna le basadi, diphaposi tsa motho a le mong) - R14 215
 • Thuthuka (matlo a merero e mengata, yuniti ya dipaposi tse pedi) - R17 405
 • Longefellow - R17 310
 • Santrust Accomodation - R13 955
 • Multi-purpose housing - R17 405


Ditefello tse lokelang ho leshwa bonyane ha o fihla kaEnquiries:

Complete enquiry form or imeilel comms@nwu.ac.za

 

*Please make provision for a possible increase of up to 10%.


 


Back
 • NWU VAAL LEHAE
 • IMPORTANT DATES & EVENTS
 • DITJEHO
 • DIBASARI
 • BODULO
 • DITABA LE DINTLHA
 • DINTLHA TSA APS
 • DIPAPADI
 • IKOPANYE LE RONA
 • TSHWAELO
 • DOWNLOADS
 • MMINO
 • GRADE 9'S
 • ENQUIRY FORM