Bodulo

Bodulo ka hara khempase:


Banna:

Vergelegen – Diphaposi tsa motho a le mong
Oryx – Bodulo ba letsatsi le le leng

Basadi:


Jasmyn – Diphaposi tsa motho a le mong le ba fetang bonngwe
Acacia – Bodulo ba letsatsi le le leng

Bodulo ba Banna le Basadi:


Faranani – Diphaposi tsa motho a le mong

Matlo a merero e mengata:


Thuthuka – Yuniti ya dipaposi tse pedi

Enquiries:


Complete enquiry form or e-mail enquiries@nwu.ac.za


Back
 • NWU VAAL LEHAE
 • IMPORTANT DATES & EVENTS
 • DITJEHO
 • DIBASARI
 • BODULO
 • DITABA LE DINTLHA
 • DINTLHA TSA APS
 • DIPAPADI
 • IKOPANYE LE RONA
 • TSHWAELO
 • DOWNLOADS
 • MMINO
 • GRADE 9'S
 • ENQUIRY FORM