Koste

Hierdie is slegs beraamde kostes. Die Raad bepaal eers aan die einde van 2011 die kostes vir 2012.

Kursuskostes:
 
 

BA  R 19,440.00
BA (Grafiese ontwerp)  R 19,580.00
 BCom (Regte)   R 24,650.00
BSc (Aktuariële Wetenskap)  R 25,800.00
BA (Kommunikasie)  R 18,560.00
BA (Musiek) insluitend konservatoriumgelde  R 27,050.00
BA (Maatskaplike werk)  R 19,700.00
BCur  R 21,250.00
BPharm  R 20,500.00
BCom (Bestuursrekeningkunde)  R 22,650.00
BCom (GR)  R 24,450.00
BCom (Rek & Informatika)  R 22,900.00
BSc (Verbruikers Wetenskappe)  R 22,050.00
LLB  R 20,300.00
BTh  R 13,600.00
BIng  R 24,950.00
Universiteitsdiploma in Sportkunde  R 13,200.00
BEd (Grondslagfase)  R 17,550.00
BEd (Intermediêr en Senior)  R 17,550.00
 (Beraamde kostes gebaseer op 2012 se kostes)

 

Losiesgeld:

 

Mans en dameskoshuise - R13,250

Enkelkamers - R13,700|

Dorpskoshuise (Mans en dames):

Dorpskoshuise word georganiseer en funksioneer op dieselfde wyse soos kampuskoshuise, maar studente woon nie in kampuskoshuise nie. Hulle maak gebruik privaatbehuising.


Privaatverblyf:

Besoek gerus: www.puk.ac.za/vstudente/privaatverblyf.html

Etegeld:

Mans: ± R2100/maand
Dames: ± R2100/maand

Etes word dmv kontant op studentekaart voorsien.

Gelde betaalbaar by registrasie:

Beraamde kostes gebaseer op 2011 se kostes

Registrasiegelde - R1,100
Klasgeld(Eerste betaling) - R4,650
Losiesgeld(Eerste betaling) - R4,650
O&B etes (verpligtend) - R750

Verdere navrae:


Voltooi navraagvorm of e-pos: navrae@nwu.ac.za
 
 
 


Terug