Beurse

Die NWU bied van die beste beurse in die land.  Besoek gerus ons webwerf www.nwu.ac.za/p-fsd/index_a.html vir volledige inligting.

NUWELING AKADEMIESE BEURSE

Die beurse word outomaties aan alle voltudse eerstejaars teogeken wat:
 
 
 
 

  • 'n Gemiddelde persentasie van 75% of hoër gedurende die graad 12-eindeksamen behaal het.
  • Die beurs woed toegeken op grond van die rekenkundige gemiddelde van die persentasies van die student se ses beste vakke, LO uitgesluit.  Die perssentasiebehaal in nie aangewese vakke word egter met tien persent verminder in berekening van merietebeurse.  Die punte word nie afgerond nie.
Student se gemiddelde berekende % Merietebeurs
90% en meer 110% korting van klasgeld
85% - 89% 100% korting van klasgeld
80% - 84% 75% korting van klasgeld
75% - 79% 40% korting van klasgeld
 
Senior Akademiese Beurse:

Algehele persentasie wat behaal word vanaf tweedejaarsvlak.

Student se gemiddeld: 70% - 74%
Toekenning: 25% van klasgeld

Student se gemiddeld: 75% en hoër
Toekenning: 50% van klasgeld

LEIERSKAP- EN KULTUURBEURSE

Beurse word aan hoofleiers, Presidentsverkenner- en Springboktoekennings, Hoofleierswag toekennings, RRB-debatskompetisie, ATKV-redenaarskompetisie en kuns- en kultuur prestasies toegeken. 

Vir meer inligting e-pos Ronel.Vorster@nwu.ac.za

ONDERSTEUNINGSBEURSE

Fisiek gestremde studente, gesinsbeurse vir meer as een student en weeskinders kwalifiseer ook vir beurse.

Vir meer inligting e-pos Ronel.Vorster@nwu.ac.za

SPORTBEURSE

Vir inligting ten opsigte van 'n NWU-Puk Rugbyinstituut-beurs, e-pos Ronel.Emms@nwu.ac.za.  Vir ander sportbeurse, e-pos Charmaine.vanderWesthuizen@nwu,ac,za.

OUDSTUDENTE-LENINGFONDS

Kontak gerus vir Yolandi Yssel by Yolandi.Yssel@nwu.ac.za.

NSFAS Beurs-leningskema

E-pos Marina.Louw@nwu.ac.za.

FUNZA LUSHAKA-onderwysbeurs

E-pos Triens.Jacobs@nwu.ac.za

  

Verdere navrae:

Voltooi navraagvorm of e-pos: navrae@nwu.ac.za
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Terug