Nuus en feite

• 89% van studente kan analities en logies dink wanneer hul in diens geneem word.
• Die NWU is die mees innoverende universiteit in Suid-Afrika. (Innovasiefonds Departement Wetenskap en Tegnologie, 2008)


Terug